Geriatand is een organisatie die zich sinds 2017 richt op de mondgezondheid van bewoners binnen verzorgings- en verpleeghuizen. Het mondzorgteam van Geriatand is gespecialiseerd in het uitvoeren van mondzorgkundige behandelingen op locatie bij bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen. Dit doen wij met een team dat bestaat uit samenwerkende tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici.

Problematiek
De afgelopen jaren is het aantal ouderen flink toegenomen en ook de gemiddelde levensverwachting blijft stijgen, waardoor het aantal ouderen in Nederland stijgt. Daarnaast zijn de afgelopen decennia vele ontwikkelingen geweest op het gebied van behandelingen en zijn de mogelijkheden binnen de tandheelkunde om eigen tanden en kiezen te behouden flink gestegen. Er is veel meer aandacht gekomen voor de preventieve mondzorg, bijvoorbeeld de rol van de mondhygiënist, maar ook het fluoride-tandpasta gebruik en het belang van dagelijks twee maal poetsen. Deze ontwikkelingen hebben er onder andere voor gezorgd dat er momenteel veel meer (kwetsbare) ouderen zijn met een eigen dentitie.

De ontwikkelingen van nu zorgen ervoor dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen en alleen ouderen met zware problematiek in verpleeghuizen terecht komen. Veel voorkomende problemen bij deze groep thuiswonende ouderen zijn onder andere: chronische pijn, verminderde manuele vaardigheden, afnemende financiële middelen, of gebrek aan levenslust of energie waardoor ze gemakkelijk een bezoek aan de tandarts opgeven en in mindere mate ook hun dagelijkse gebitsverzorging. Als wij daarbij ook nog meenemen dat deze thuiswonende groep ouderen vaak een matige tot slechte mondgezondheid hebben wanneer zij uiteindelijk in een verpleeghuis terecht komen, zien we een optelsom ontstaan van factoren die leiden tot een probleem: meer (kwetsbare) ouderen met (gedeeltelijk) eigen dentitie die vaak uitgebreide, professionele mondzorg nodig heeft.

 • image2vector (54)-svg

  Doelstelling

  Om mondzorg voor iedereen toegankelijk te houden, biedt Geriatand de mondzorgkundige behandelingen grotendeels op locatie aan. Hierdoor hoeven bewoners (in de meeste gevallen) de deur niet meer uit voor een behandeling bij de tandarts, tandprotheticus en/of de mondhygiënist. Daarnaast voldoen verpleeghuizen hiermee aan hun verplichtingen die vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en is dit een goede aanvulling op de dagelijkse mondzorg uitgevoerd door de verplegenden en verzorgenden.

 • image2vector (54)-svg

  Scholing

  Geriatand helpt de bewoners en verzorging om hun mondzorgkundige kwaliteiten te verbeteren door o.a. mondhygiëne instructies op locaties te geven. Daarnaast verzorgt Geriatand scholingen en presentaties op het gebied van mondzorg aan artsen (in opleiding tot) specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden.

 • image2vector (54)-svg

  Passie

  De behandelaren van Geriatand werken met hun hart en zetten de patiënt centraal tijdens onze bezoeken. Ieder heeft affiniteit met kwetsbare ouderen en haalt voldoening uit een geslaagde behandeling en tevreden bewoners.