Wij doen ons uiterste best om er voor te zorgen dat onze patiënten de best mogelijke behandeling krijgen. Mocht u niet tevreden zijn over uw behandeling, mocht u andere verwachtingen hebben van onze dienstverlening, of mocht u van mening zijn dat u verkeerd of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld bent, of heeft u een andere klacht, dan zoeken wij graag naar een oplossing in een persoonlijk gesprek. U kunt contact opnemen met de praktijkeigenaar, Nick Hessing, door een e-mail te sturen naar n.hessing@geriatand.nl.

 

Daarnaast heeft u een mogelijkheid om een andere behandelaar (tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus) een second opinion te vragen. De mening van een behandelaar (tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus) die niet bij het conflict is betrokken of anderszins aan één van de partijen is gelieerd, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u, of de behandelaar om het eigen standpunt te heroverwegen.

Als er vervolgens geen (bevredigende) oplossing gevonden wordt, kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (voor tandartsen), Nederlandse vereniging Mondhygiënisten (voor mondhygiënisten) of Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (voor tandprothetici).