loader image
Meteen naar de inhoud

Geriatand

085 210 0518

Geriatrie 

De afgelopen jaren is het aantal ouderen flink toegenomen en ook de gemiddelde levensverwachting blijft stijgen, waardoor het aantal ouderen in Nederland stijgt. Daarnaast zijn de afgelopen decennia vele ontwikkelingen geweest op het gebied van behandelingen en zijn de mogelijkheden binnen de tandheelkunde om eigen tanden en kiezen te behouden flink gestegen. Er is veel meer aandacht gekomen voor de preventieve mondzorg, bijvoorbeeld de rol van de mondhygiënist, maar ook het fluoride-tandpasta gebruik en het belang van dagelijks twee maal poetsen. Deze ontwikkelingen hebben er onder andere voor gezorgd dat er momenteel veel meer (kwetsbare) ouderen zijn met een eigen dentitie.

De ontwikkelingen van nu zorgen ervoor dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen en alleen ouderen met zware problematiek in verpleeghuizen terecht komen. Veel voorkomende problemen bij deze groep thuiswonende ouderen zijn onder andere: chronische pijn, verminderde manuele vaardigheden, afnemende financiële middelen, of gebrek aan levenslust of energie waardoor ze gemakkelijk een bezoek aan de tandarts opgeven en in mindere mate ook hun dagelijkse gebitsverzorging. Als wij daarbij ook nog meenemen dat deze thuiswonende groep ouderen vaak een matige tot slechte mondgezondheid hebben wanneer zij uiteindelijk in een verpleeghuis terecht komen, zien we een optelsom ontstaan van factoren die leiden tot een probleem: meer (kwetsbare) ouderen met (gedeeltelijk) eigen dentitie die vaak uitgebreide, professionele mondzorg nodig heeft.