loader image
Ga naar de inhoud

Geriatand

085 210 0518

Veel gestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is het belang van mondzorg bij ouderen/geriatrische patiënten?
De mondzorg bij ouderen en geriatrische patiënten is de afgelopen jaren een actueel onderwerp. Ouderen in verpleeg- en verzorgingstehuizen blijken vaak geen bezoek meer te brengen aan de tandarts, mondhygiënist en/of tandprotheticus. Dit kan lijden tot een afname van de levenskwaliteit door o.a. pijnklachten, ontstekingen, slechte adem en vermindering van de esthetiek. Bewezen is dat ontstekingen in de mond een negatief effect kunnen hebben op de algemene gezondheid. Om mondzorg voor alle bewoners toegankelijk te houden, bieden wij de mondzorgkundige behandelingen op locatie aan. Hierdoor hoeven bewoners (in de meeste gevallen) de deur niet meer uit voor een behandeling bij de tandarts, mondhygiënist en/of tandprotheticus.
Is uitgebreide mondzorg bij ouderen nog wel nodig?
Absoluut! Soms zijn langere termijn oplossingen niet meer gewenst, maar het pijn- en klachtenvrij houden van de mond is en blijft een belangrijk aandachtspunt. De kwetsbare ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen hebben vaak onderliggende ziektebeelden en (uitgebreid) medicatiegebruik en zijn vaker afhankelijk van hulp bij de dagelijkse mondzorg, waardoor mondproblematiek zich sneller kan ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen op het moment van opname te maken had met mondproblemen. Deze mondproblemen hebben niet alleen effecten op de algemene gezondheid (denk hierbij aan o.a. een groter risico op hart- en vaatziekten, longziekten en lastiger in te stellen bloedglucose waarden bij mensen met diabetes), maar kunnen ook psychische effecten hebben. Mondproblemen kunnen o.a. leiden tot schaamte en sociaal isolement, pijn, vermindering van eetlust en afname in variëteit van voeding of agressiviteit en onbegrepen gedrag. Al deze factoren kunnen leiden tot een afname van de kwaliteit van leven, iets wat in de laatste levensfase een belangrijk begrip is. Regelmatige mondzorg (controles en benodigde behandelingen) en adequate dagelijkse mondverzorging kunnen een positieve bijdrage leveren aan de levenskwaliteit in de laatste levensfase.
Advies mondverzorging eigen tanden
Voedselresten bevorderen de vorming van plaque (en gaatjes). Door na iedere maaltijd een glas water te drinken en de mond te spoelen, worden de voedselresten weggespoeld en is de kans op plaquevorming (en gaatjes) kleiner. De tanden dienen tweemaal daags te worden gepoetst met fluoridehoudende tandpasta. De tandenborstel dient zo geplaatst te worden dat de overgang van tand naar tandvlees goed wordt gepoetst. Daarnaast dient minimaal éénmaal daags tussen de tanden te worden gereinigd met een juiste maat rager (of bij afwezigheid van ragers een tandenstoker). Indien de bewoner dagelijkse reiniging weigert en niet meer toelaat, dient dit zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de tandarts zodat deze de situatie kan bekijken en gepaste maatregelen ter verbetering kunnen worden getroffen.
Advies mondverzorging kunstgebit
Om het kunstgebit schoon te houden, dient men na iedere maaltijd een glas water te drinken en de mond te spoelen. Daarnaast wordt geadviseerd om het kunstgebit onder de kraan af te spoelen. Hierdoor worden de voedselresten weggespoeld. De gebitsprothese dient tweemaal daags buiten de mond met de protheseborstel, water en vloeibare zeep te worden gereinigd. De mond dient gereinigd te worden met een zachte tandenborstel of een vochtig gaasje om de slijmvliezen schoon te maken. Eventuele implantaten dienen met een (kinder)tandenborstel (met tandpasta), een rager en/of een speciale tandenborstel (single tufted) tweemaal daags te worden gereinigd. De gereinigde gebitsprothese dient ’s nachts droog in een schoon, open en bij voorkeur gelabeld gebitsbakje te worden bewaard.

Behandelingen

Wat omvat de dienstverlening van Geriatand?
Het doel van Geriatand is om goede kwalitatieve mondzorg aan te bieden waardoor de levenskwaliteit van de bewoners verbetert en/of op peil blijft. Om mondzorg voor alle bewoners toegankelijk te houden, bieden wij de bewoners (bijna alle) mondzorgkundige behandelingen op locatie aan. Hierdoor hoeven bewoners de deur niet meer uit om een bezoek te brengen aan de tandarts, tandprotheticus en/of de mondhygiënist. Daarnaast vergemakkelijkt dit het eventueel benodigde contact met familieleden en het verzorgend personeel in het verpleeg- en verzorgingstehuis.
Wij bieden de volgende diensten in ieder geval op locatie aan:

– Intake en opstellen van een mondzorgplan;
– Consult en advies bij (pijn)klachten;
– Halfjaarlijkse controles;
– Eenvoudige tandheelkundige behandelingen;
– Gebitsreiniging en mondhygiëne instructies aan patiënten en verzorgenden;
– Reparaties en/of aanpassingen aan bestaande kunstgebitten, frames of plaatjes;
– Het maken van nieuwe en/of het vervangen van oude kunstgebitten; en
– Het maken van nieuwe en/of het vervangen van gedeeltelijke kunstharsplaatjes of frames.

Waar vinden de behandelingen plaats?
De behandelingen vinden plaats op de eigen kamer/woning van de patiënt. Geriatand bezoek patiënten met mobiele apparatuur waarbij de hygiene regels ten alle tijden in acht worden genomen. Gebitsprotheses worden niet op locatie vervaardigd, maar onze tandprotheticus komt wel op de kamer/woning van de patiënt langs om afdrukken te nemen. Alleen bij hoge uitzondering en ingrijpende behandelingen, wordt soms naar de kaakchirurg doorverwezen. Bedlegerige patiënten kunnen gewoon vanuit bed worden behandeld. Ons mondzorgteam is flexibel en heeft ruime ervaring met deze patiëntengroep.
Acute pijnklachten, wat moet ik doen?
Voor spoedgevallen kunnen de verzorgende en/of artsen altijd contact met ons opnemen op het spoednummer van Geriatand of door een e-mail naar ons te sturen. Uiteraard kunnen tevens familie en/of contactpersonen ons direct benaderen via info@geriatand.nl of +31 6 15 51 88 42. Nadat we de situatie hebben beoordeeld, kunnen we advies geven en komen we zo spoedig mogelijk langs op locatie indien noodzakelijk.
Ik draag een kunstgebit, is een bezoek van de tandarts nog nodig?
Zeker! Ook al draagt men een gebitsprothese, het is van belang dat de tandarts periodiek de gebitsprothese en de mondholte controleert op pasvorm en eventuele afwijkingen die zich in de mond kunnen ontwikkelen. Daarnaast is het van belang dat de tandarts de mondsituatie beoordeelt, omdat in de meeste gevallen een gebitsprothese niet op de juiste manier wordt gereinigd en schoon gehouden, waardoor er infecties kunnen ontstaan die nare gevolgen kunnen hebben. De tandartsen van Geriatand controleren daarnaast of de prothese ook nog wel goed past en niet voor slik- en/of kauwproblemen veroorzaakt. Mochten er veranderingen voordoen, dan kan er overleg of verwijzing naar een specialist of tandprotheticus worden gemaakt.
Hoe vaak dient een kunstgebit te worden vervangen?
Het bot in de boven- en onderkaak blijft het hele leven slinken, waardoor de vorm van de kaken verandert. Hierdoor ontstaat er een ruimte tussen de kaak en het kunstgebit, waardoor uiteindelijk het kunstgebit niet meer goed past en losser kan komen te zitten of pijnklachten kan geven. Tijdens jaarlijkse controles van het kunstgebit door de tandarts of tandprotheticus kan dit soms worden opgemerkt zonder dat u het door had, of u ervaart zelf klachten. Als het gebit nog niet versleten is en verder voldoet aan alle eisen, kan er een laagje worden aangebracht aan de binnenkant van het gebit om de ontstane ruimte op te vullen (rebasing). Mocht het gebit versleten zijn en niet meer voldoen, dan is het advies om het kunstgebit te vervangen. Over het algemeen geldt dat een kunstgebit ongeveer 5 jaar meegaat, behalve het eerste kunstgebit (immediaatprothese), deze wordt na 1 jaar vervangen door een permanent gebit.
Mijn moeder/vader verzet zich tegen behandeling. Wat moet ik doen?
Geriatand heeft ervaring met kwetsbare ouderen die onverschillig kunnen reageren. Onze behandelaren zijn geduldig en weten hoe ze deze ouderen het beste kunnen benaderen. De behandeling wordt pas gestart op het moment de behandelaar het gevoel heeft dat de patiënt pas op zijn of haar gemak is en de behandeling vrijwillig toelaat. Ons mondzorgteam is speciaal opgeleid om hulpbehoevende ouderen te voorzien van de nodige mondzorg. Wij handelen altijd conform de Wet Zorg en Dwang, dus op het moment een patiënt zich tegen de behandeling verzet, zullen we overleggen met de verzorgende, artsen en contactpersonen en bekijken we of er alternatieven zijn en/of er bijvoorbeeld familie bij de behandeling aanwezig kan zijn zodat de betreffende patiënt behandeling toelaat. We forceren nooit; aandacht voor het welzijn van de patiënt staat voorop en de patiënt (en de contactpersoon) bepalen het verloop van de behandeling.

Kosten

Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan de dienstverlening van Geriatand?
Bewoners in verpleegtehuizen hebben in principe een WLZ-indicatie met behandeling, dat wil zeggen dat de bewoners de kosten voor alle nodige tandheelkundige en tandprothetische behandelingen op locatie volledig vanuit de basisverzekering door het Zorgkantoor worden vergoed. Wij declareren zelf bij het Zorgkantoor en daardoor zult u ook geen facturen van ons ontvangen, of andere administratieve handelingen moeten verrichten. Dit betekent dat er geen aanvullende tandverzekering nodig is en dat de behandeling niet door de bewoners zelf vergoed hoeft te worden.

In het geval de bewoner van een verpleegtehuis om welke reden dan ook geen Wlz-indicatie met behandeling heeft, dan zal de bewoner de kosten voor tandheelkundige behandelingen zelf moeten vergoeden. Dit geldt tevens voor de bewoners van verzorgingstehuizen die geen Wlz-indicatie met behandeling hebben. Indien dit het geval is, dan zullen wij de bewoner en/of de eerste contactpersoon hier altijd eerst over informeren. Geriatand hanteert hiervoor de standaardtarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en brengt geen extra kosten in rekening voor de behandeling op locatie. De bewoners die een aanvullende verzekering hebben voor tandheelkundige zorg, krijgen behandelingen vergoed tot het maximale bedrag van de aanvullende verzekering. Is de aanvullende verzekering niet toereikend, dan dient de bewoner het restant zelf te vergoeden. Een uitzondering hierop is de vergoeding van een volledig kunstgebit. Bewoners krijgen over het algemeen 75% vanuit de basisverzekering vergoed.

Contact

Ik wil graag gebruik maken van de dienstverlening van Geriatand, en/of heb daar vragen over. Hoe kom ik in contact?
U kunt het online contactformulier invullen of een email sturen naar info@geriatand.nl. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw vragen en verzoeken.
Klachtenregeling
Wij doen ons uiterste best om er voor te zorgen dat onze patiënten de best mogelijke behandeling krijgen. Mocht u niet tevreden zijn over uw behandeling, mocht u andere verwachtingen hebben van onze dienstverlening, of mocht u van mening zijn dat u verkeerd of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld bent, of heeft u een andere klacht, dan zoeken wij graag naar een oplossing in een persoonlijk gesprek. U kunt contact opnemen met de praktijkeigenaar, Nick Hessing, door een e-mail te sturen naar n.hessing@geriatand.nl.

Daarnaast heeft u een mogelijkheid om een andere behandelaar (tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus) een second opinion te vragen. De mening van een behandelaar (tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus) die niet bij het conflict is betrokken of anderszins aan één van de partijen is gelieerd, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u, of de behandelaar om het eigen standpunt te heroverwegen.

Als er vervolgens geen (bevredigende) oplossing gevonden wordt, kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (voor tandartsen), Nederlandse vereniging Mondhygiënisten (voor mondhygiënisten) of Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (voor tandprothetici).